Skip to main content

PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Het personen- en familierecht verdient als onderdeel van het burgerlijk recht bijzondere aandacht. Dossiers inzake afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding vereisen een bijzondere expertise gezien de impact ervan op het privéleven.

Mr. De Maeyer beschikt over de juiste ervaring om u bij te staan en om u te adviseren wat uw mogelijkheden zijn. Zij bekijkt samen met u wat de beste oplossing is voor uw specifieke situatie en uw noden.

Mr. De Maeyer kan u bijstaan en adviseren tijdens eventuele onderhandelingen, dan wel – indien nodig – bij een procedure voor de familierechtbank, zonder hierbij de impact op u en de eventuele kinderen uit het oog te verliezen.

Het familierecht omvat onder meer de volgende facetten:

 • Echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT)
 • Echtscheiding omwille van een onherstelbare ontwrichting (EOO)
 • Wettelijke samenwoning en de beëindiging ervan
 • Maatregelen met betrekking tot de kinderen (ouderlijk gezag, verblijfs- of omgangsregeling, recht op persoonlijk contact, regeling betreffende de onderhoudsbijdragen…)
 • Ouderschapsovereenkomsten
 • (Internationale) kinderontvoering
 • Recht op persoonlijk contact voor derden zoals grootouders,…
 • Adoptiekwesties
 • Erkenning, vaststelling en betwisting van afstammingsbanden
 • Gerechtelijke beschermingsmaatregelen (bewindvoering, etc….)
 • Gedwongen opname (“collocatie”)
HEEFT U NOG MEER VRAGEN OF WENST U EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken