Skip to main content

Erelonen

Minnen & Peysmans – De Rick advocaten hanteert erelonen die variëren tussen 150 EUR en 250 EUR (exclusief BTW) per uur, afhankelijk van de complexiteit van het dossier en de urgentie. Het overzicht van de gehanteerde kantoorkosten vindt u hier.

Duidelijke en voorafgaande afspraken over erelonen en kosten zijn essentieel voor een goede samenwerking. Samen met u wordt een advocatenovereenkomst opgesteld, die de basis vormt van onze samenwerking.

Uit proceseconomische overwegingen worden nutteloze acties en overbodige kosten vermeden. Elke stap in het dossier, evenals het daaraan verbonden kostenplaatje wordt uitgebreid met u besproken. De afrekening gebeurt aan de hand van tussentijdse provisiestaten en een gedetailleerde eindafrekening waarop alle acties worden vermeld. Op die manier wordt u als cliënt bij afloop van de procedure niet met een onverwachte financiële kater geconfronteerd.

Wenst u een afspraak te maken?

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u
een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken.