Skip to main content

ONDERWIJSRECHT

Mr. Minnen heeft een bijzondere expertise uitgebouwd inzake studiebetwistingen in zowel het lager, het middelbaar, als het hoger onderwijs.

Werd uzelf of uw zoon/dochter in het secundair onderwijs geconfronteerd met een B- of C-attest en bent u het daarmee niet eens? Dan kan u bij ons kantoor terecht voor zowel advies, als bijstand in de interne beroepsprocedure en in de (eventuele) externe beroepsprocedure bij de Raad van State.

Ook voor betwistingen in het hoger onderwijs, staat mr. Minnen u bij met advies, zowel als bijstand. Zij bereidt voor u de interne beroepsprocedure voor en verdedigt uw belangen voor de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen.

Bovendien is mr. Minnen bijzonder vertrouwd met tuchtprocedures, procedures inzake schorsing en uitsluiting uit de school.

Tenslotte heeft mr. Minnen eveneens een uitgebreide ervaring bij het succesvol aanvechten van de resultaten van het toelatingsexamen arts – tandarts.

HEEFT U NOG MEER VRAGEN OF WENST U EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken