Skip to main content

ONDERNEMINGSRECHT

Het ondernemingsrecht is de tak van het recht die de activiteiten van ondernemingen regelt.

Sinds 1 november 2018 werd het nieuwe ondernemingsrecht ingevoerd. De verouderde begrippen van ‘handelaar’ en ‘daden van koophandel’ werden verlaten. Thans staat het begrip ‘onderneming’ centraal. Dit nieuwe begrip vormt eveneens het aanknopingspunt voor de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank.

Doorheen de jaren bouwden zowel mr. Peysmans-De Rick, als mr. Hilde Minnen hun expertises in deze ruime en snel evoluerende rechtstak verder uit.

De hierboven vermelde omschrijving van het ondernemingsrecht omvat meer concreet de hiernavolgende materies:

 • Zakelijke contracten en documenten:
  Goede contracten zijn van wezenlijk belang in het economisch verkeer. Hierbij denken wij aan agentuur, distributie, zelfstandige dienstenverlening, ICT, leasing, verkoop- en kadercontracten, …Ook het belang van andere zakelijke documenten (zoals algemene inkoop- en verkoopsvoorwaarden, factuurvoorwaarden, bestelbonnen, offertes, …) wordt al te vaak onderschat.Ons kantoor staat u dan ook deskundig bij voor het opstellen en het nazicht van al deze zakelijke contracten en documenten. Daarnaast staan wij u ook bij voor elk geschil of procedure met betrekking tot uw commerciële contracten.
 • Insolventierecht:
  Wordt u geconfronteerd met het faillissement of de betalingsachterstand van uw handelspartner? Bent u zelf een onderneming in financiële moeilijkheden en wenst u het faillissement of een gerechtelijke reorganisatie op basis van de Wet Continuïteit Ondernemingen aan te vragen? In ieder geval bent u bij ons kantoor aan het juiste adres om u deskundig te laten bijstaan.
 • Vennootschapsrecht:
  U kan bij ons kantoor terecht voor professioneel advies en bijstand zowel tijdens een gerechtelijke procedure, als daarbuiten. Wij staan u bij in alle facetten van het vennootschapsrecht, zoals:

  • Aandeelhouderschap
  • Overdracht van aandelen
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Geschillen binnen de vennootschap
 • Marktpraktijken en consumentenrecht:
  Wordt u als consument geconfronteerd met oneerlijke of verboden handelspraktijken? Bent u als onderneming het slachtoffer van de oneerlijke marktpraktijken van uw concurrenten of wordt u zelf voor oneerlijke marktpraktijken aangesproken? Wenst u deskundig advies over (vergelijkende) reclame, marktinformatie, overeenkomsten met consumenten, prijsaanduiding, promoties, … dan kan u hierin rekenen op onze professionele bijstand.
HEEFT U NOG MEER VRAGEN OF WENST U EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken