Skip to main content

OVERHEIDSOPDRACHTEN

Wanneer u als overheidsinstantie of door de overheid gesubsidieerde instantie bepaalde diensten, leveringen of werken wil bestellen bij ondernemingen, dan dient u – in tegenstelling tot private instanties – de regelgeving overheidsopdrachten na te leven. Mr. De Maeyer beschikt vanuit haar ervaring in een overheidsorganisatie over de kennis om u bij te staan en te adviseren doorheen dit proces: van marktraadpleging tot plaatsing, gunning en uitvoering van de overheidsopdracht. Zo ook wanneer u wordt geconfronteerd met een geschil met betrekking tot de selectie- en of gunningsbeslissing.

Ook ondernemingen die op een overheidsopdracht willen inschrijven of een gunningsbeslissing willen aanvechten kunnen beroep doen op de expertise ter zake van mr. De Maeyer.

HEEFT U NOG MEER VRAGEN OF WENST U EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken