Skip to main content

INVORDERINGEN

Wanbetalers vormen een groot gevaar voor ondernemingen, kmo’s en zelfstandigen. Grote achterstallige factuurbedragen, maar ook vele kleine onbetaalde facturen kunnen er op termijn voor zorgen dat uw onderneming in financiële problemen terecht komt.

Om een faillissement of een procedure Wet Continuïteit Ondernemingen (WCO) te vermijden, is het in uw belang om kort op de bal te spelen door uw facturen na het verstrijken van de vervaldag onverwijld in te vorderen.

Wij staan u hierin graag bij. Ons kantoor biedt uw bedrijf een abonnementsformule aan waarbij wij voor een vast bedrag alle nodige stappen ondernemen om de openstaande facturen in te vorderen. Deze procedure begint met een ingebrekestelling aan tegenpartij, waarna bij niet-betaling overgegaan wordt tot dagvaarding en indien nodig tot de uitvoering van het uitgesproken vonnis.

HEEFT U NOG MEER VRAGEN OF WENST U EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken