Skip to main content

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht vat de regels samen die betrekking hebben op de onderlinge verhoudingen tussen personen. Het burgerlijk recht, ook wel privaat recht genoemd, is dan ook een zeer brede materie. Ons kantoor biedt haar specialisatie aan in de volgende domeinen van het privaat recht:

 • Aansprakelijkheidsrecht:
  Wordt u verantwoordelijk gesteld voor vermeende schade of meent u zelf schade te lijden ingevolge het (al dan niet foutief) handelen van een derde, dan kan u zich in vele gevallen tot uw verzekeraar wenden. Wordt er toch betwisting gevoerd, dan is professionele bijstand zeer nuttig, en vaak zelfs essentieel. Voor adviesverlening of geschillenbehandeling kan u op mr. Peysmans-De Rick beroep doen bij een geschil inzake:

  • Contractuele aansprakelijkheid
  • Buitencontractuele aansprakelijkheid (zoals van ouders, leerkrachten, houders van dieren, …)
  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Medische aansprakelijkheid
  • Productaansprakelijkheid
 • Beslagrecht:
  Dreigt er bij u beslag te worden gelegd of wenst u zelf beslag te leggen, dan zal u in vele gevallen voor de beslagrechter moeten verschijnen. Voor advies en/of bijstand in deze procedure, kan u bij mr. Minnen terecht voor professioneel advies op maat.
 • Bouwrecht:
  Heeft u als bouwheer schade geleden bij het optreden van uw architect of aannemer? Wordt u als aannemer of architect aangesproken voor mogelijke schadegevallen of bestaat er betwisting over uw erelonen en facturen? In ieder geval kan u steeds bij mr. Minnen en mr. De Maeyer terecht voor professioneel advies inzake uw bouwrechtelijk dossier.
 • Huurgeschillen:
  Indien u een woning verhuurt, dan wel huurt, weet u ongetwijfeld dat dit vaak problemen met zich meebrengt. Heeft u nood aan een huurovereenkomst op maat, wenst u uw achterstallige huurgelden eindelijk effectief betaald te zien, wenst u de huurder uit de woning te laten zetten of wenst u uw verhuurder aan te spreken voor bepaalde herstellingen? In ieder geval kan u beroep doen op mr. Peysmans-De Rick en mr. De Maeyer voor adviesverlening en bijstand in gerechtelijke procedures inzake:

  • Woninghuur
  • Handelshuur
  • Gemeen huurrecht
HEEFT U NOG MEER VRAGEN OF WENST U EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken