Hilde Minnen van Advocatenkantoor MPDR in Antwerpen

Advocatenkantoor Antwerpen | Hilde Minnen

Hilde Minnen AdvocaatHilde Minnen (°1983) behaalde in 2006 het diploma Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Antwerpen. Tijdens het laatste jaar van haar opleiding nam zij deel aan het Erasmusprogramma met de Universiteit Sophia Antipolis te Nice (Frankrijk).

Op 1 september 2006 vatte zij haar stage aan bij GSJ advocaten waar zij zich uitgebreid specialiseerde in het arbeids- en sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht en handelsrecht. Bovendien ontwikkelde zij een bijzondere bekwaamheid in het onderwijsrecht en inzake studiebetwistingen.

Samen met Katrien Peysmans-De Rick startte zij Minnen & Peysmans-De Rick op, een advocatenkantoor in Antwerpen, in juni 2012.

Hilde Minnen is lid van de Antwerpse balie en staat u bij in het Nederlands, Frans en Engels.

Specialisaties: arbeids-en sociale zekerheidsrecht, ambtenarenrecht, handelsrecht en onderwijsrecht

Contact:

Voor meer info, neem contact op met het advocatenkantoor MPDR te Antwerpen.

Advocatenkantoor Antwerpen | Katrien Peysmans De Rick

Katrien Peysmans De Rick van Advocatenkantoor MPDR in AntwerpenKatrien Peysmans-De Rick (°1983) behaalde in 2007 het diploma Licentiaat in de Rechten aan de Universiteit Gent. Tijdens het laatste jaar van haar opleiding nam zij deel aan het Socrates uitwisselingsprogramma van Santa Clara University (California, USA) waarbij zij zich verdiepte in intellectuele eigendomsrechten en High Tech Law. In 2008 behaalde zij een bijkomende Master in Law (LL.M./DEA) in intellectuele eigendomsrechten en mededingingsrecht aan de Universiteit Luik (Institut d'Etudes Juridiques Européennes).

Op 1 september 2008 begon zij haar stage aan de Brusselse balie bij Altius advocaten waarna zij nog twee jaar ervaring opdeed bij GSJ advocaten in Antwerpen. Zij specialiseerde zich voornamelijk in het handelsrecht en in het bijzonder in het intellectueel eigendoms- en ICT recht.

Samen met Hilde Minnen startte zij Minnen & Peysmans-De Rick advocaten op, een advocatenkantoor in Antwerpen.

Katrien Peysmans-De Rick is lid van de Antwerpse balie en staat u bij in het Nederlands, Frans en Engels.

Specialisaties: handelsrecht, intellectuele eigendomsrechten, ICT- recht, strafrecht en verkeersrecht

Contact:

Voor meer info, neem contact op met het advocatenkantoor MPDR te Antwerpen.

Advocatenkantoor Antwerpen | Elien De Maeyer

Elien De Maeyer AdvocaatElien De Maeyer (°1983) behaalde in 2006 het diploma Licentiaat in de Rechten aan de KULeuven. Tijdens haar 2de licentie, studeerde zij 1 semester via het Erasmusprogramma aan de Université de Poitiers (Frankrijk). Op 1 september 2006 begon zij haar stage aan de Antwerpse balie bij GSJ Advocaten, in de vakgroep personen- en familierecht en familiaal vermogensrecht, waar zij zich gedurende 6,5 jaar uitgebreid kon specialiseren in deze materies. Ter aanvulling volgde Elien nog de bijzondere opleiding jeugdrecht. Van 2013 tot september 2017 was Elien werkzaam als Juridisch Adviseur in de publieke sector. Daar vergaarde zij verdere kennis en expertise in algemeen verbintenissenrecht, publiek recht en overheidsopdrachten.

In oktober 2017 volgde Elien haar hart opnieuw naar de balie en sloot ze zich aan bij Minnen & Peysmans – De Rick advocaten.

Elien De Maeyer is lid van de Antwerpse balie en staat u bij in het Nederlands, Frans en Engels.

Specialisaties: personen- en familierecht, familiaal vermogensrecht, burgerlijk recht en overheidsopdrachten.

Contact:

Voor meer info, neem contact op met het advocatenkantoor MPDR te Antwerpen.