MPDR Advocaten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Arbeidsrecht

 • -individueel arbeidsrecht
 • -collectief arbeidsrecht

Hilde Minnen

Sociale Zekerheidsrecht

 • -sociale zekerheidsrecht

Hilde Minnen

Hilde Minnen

Burgerlijk recht

 • -aansprakelijkheidsrecht
 • -beslagrecht
 • -bouwrecht en aannemingsrecht
 • -huurgeschillen

Katrien Peysmans-De Rick

Elien De Maeyer

Echtscheidingsrecht

 • -Echtscheiding met onderlinge toestemming
 • -Echtscheiding wegens onherstelbare ontwrichting
 • -Verblijfs- en onderhoudsregeling voor de kinderen
 • -Vereffening en verdeling van huwelijksvermogen

Elien De Maeyer

Familierecht en Familiaal Vermogensrecht

 • -Huwelijk en echtscheiding
 • -Samenlevingscontracten
 • -Verblijfsregeling kinderen
 • -Onderhoudsvorderingen
 • -Afstamming en adoptie
 • -Vereffeningen en verdelingen van huwelijksvermogensstelsels en nalatenschappen
 • -Erfrecht en schenkingen
 • -Beschermingsmaatregelen zoals voorlopig bewind of verlengde minderjarigheid

Elien De Maeyer

Elien De Maeyer

Handelsrecht

 • -consumentenrecht
 • -handelshuur
 • -handelscontracten en algemene voorwaarden
 • -distributie, agentuur, handelsagenten
 • -marktpraktijken
 • -mededingingsrecht
 • -vennootschapsrecht

Katrien Peysmans-De Rick

Hilde Minnen

Intellectuele eigendomsrechten en ICT recht

 • -auteursrechten
 • -domeinnaam procedures
 • -ICT overeenkomsten
 • -licentie overeenkomsten
 • -knowhow
 • -merkenrecht
 • -modellen en tekeningen
 • -octrooien

Katrien Peysmans-De Rick

Katrien Peysmans-De Rick

Katrien Peysmans-De Rick

Elien De Maeyer

Strafrecht

 • -verdediging op strafrechtelijk gebied
 • -burgerlijke partijstelling
 • -economische, sociale- en milieumisdrijven
 • -salduz bijstand

Katrien Peysmans-De Rick

Verkeersrecht

 • -inbreuken op de verkeerswet
 • -burgerlijke partijstelling

Katrien Peysmans-De Rick

Onderwijsrecht

 • -Studiebetwistingen

Hilde Minnen