Onderwijsrecht | Advocatenkantoor Antwerpen MPDR

Onderwijsrecht | Advocatenkantoor Antwerpen MPDR

Onderwijsrecht

Ons kantoor heeft een bijzondere expertise inzake studiebetwistingen uitgebouwd in zowel het lager, het middelbaar als het hoger onderwijs.

Werd u(w zoon/dochter) in het secundair onderwijs geconfronteerd met een B- of C-attest en bent u het daarmee niet eens, dan kan u bij ons kantoor terecht voor zowel advies als bijstand in de interne beroepsprocedure en in de (eventuele) externe beroepsprocedure bij de Raad van State. Ook voor betwistingen in het hoger onderwijs, staan wij paraat om u bij te staan. Wij bereiden voor u de interne beroepsprocedure voor en kunnen uw belangen verdedigen voor de Raad voor betwistingen inzake studievoortgangsbeslissingen. Ook met tuchtprocedures, procedures inzake schorsing en uitsluiting uit de school, zijn wij vertrouwd op het kantoor.

Tenslotte hebben wij ook reeds een uitgebreide ervaring bij het succesvol aanvechten van de resultaten van het examen arts – tandarts.

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken.