MPDR Advocaten

Erelonen van advocatenkantoor MPDR te Antwerpen

Aangezien Minnen & Peysmans-De Rick advocaten een jong advocatenkantoor is, hanteert zij democratische erelonen die variëren naargelang de complexiteit van de zaak en de eventuele tijdsdruk. Duidelijke en voorafgaande afspraken over erelonen en kosten zijn essentieel voor een goede samenwerking. Er zijn verschillende vergoedingsformules bespreekbaar.

Uit proceseconomische overwegingen worden nutteloze acties en overbodige kosten vermeden. Elke stap in het dossier, evenals het daaraan verbonden kostenplaatje, wordt uitgebreid met u besproken. De afrekening gebeurt aan de hand van (regelmatige) tussentijdse provisiestaten en een eindafrekening. Op die manier wordt u als cliënt op het einde van de rit niet met een financiële kater geconfronteerd.

Voor meer info, neem contact op met het advocatenkantoor MPDR te Antwerpen.