MPDR Advocaten

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Minnen & Peysmans-De Rick advocaten CVOA levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste of onvolledige informatie. Minnen & Peysmans-De Rick advocaten CVOA behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals het geheel of een gedeelte van de informatie te verwijderen.

Op de aangeboden informatie (waaronder zonder limitatief te zijn: teksten, afbeeldingen, logo’s,..) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Minnen & Peysmans-De Rick CVOA. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven behouden.