Burgerlijk recht | Advocatenkantoor Antwerpen MPDR

Burgerlijk recht | Advocatenkantoor Antwerpen MPDR

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht vat de regels samen met betrekking tot de onderlinge verhoudingen tussen personen. Het burgerlijk recht, ook wel privaat recht genoemd, is dan ook een zeer brede materie. Ons kantoor biedt haar specialisatie aan in de volgende domeinen van het privaat recht:

 • Aansprakelijkheidsrecht:

  Wordt u verantwoordelijk gesteld voor vermeende schade of meent u zelf schade te lijden ingevolge het (al dan niet foutief) handelen van een derde, dan kan u zich in vele gevallen tot uw verzekeraar wenden. Wordt er toch betwisting gevoerd, dan is professionele bijstand een niet-overbodige luxe. Voor adviesverlening of geschillenbehandeling kan u op ons kantoor beroep doen.

 • Beslagrecht:

  Dreigt er bij u beslag te worden gelegd of wenst u zelf beslag te leggen, dan zal u in vele gevallen voor de beslagrechter moeten verschijnen. Voor advies en/of bijstand in deze procedure, kan u bij ons terecht voor professioneel advies op maat.

 • Bouwrecht:

  Heeft u als bouwheer schade geleden bij het optreden van uw architect of aannemer? Wordt u als aannemer of architect aangesproken voor mogelijke schadegevallen of bestaat er betwisting over uw erelonen en facturen dan kan u steeds bij ons op kantoor terecht voor professioneel advies.

 • Huurgeschillen:

  Verhuurt dan wel huurt u een woning dan weet u ongetwijfeld dat dit vaak problemen met zich meebrengt. Heeft u nood aan een huurovereenkomst op maat, wenst u uw achterstallige huurgelden eindelijk effectief betaald te zien of wenst u de huurder uit de woning te laten zetten, in alle gevallen kan u beroep doen op ons kantoor voor adviesverlening en bijstand in gerechtelijke procedures.

Aarzel niet om ons kantoor te contacteren indien u een afspraak wil maken om uw zaak te bespreken.